Licentie

Als maker behouden wij het auteursrecht over het fotografisch werk, daarom geven wij onze gebruikers een licentie. In de licentie staat bepaald hoe en waar een foto gebruikt mag worden en gedeelt.

Licentie

Een licentie is betekent grofweg toestemming geven dat het beeld op een bepaalde manier en/of voor een bepaalde termijn en/of in een bepaald (geografisch) gebied openbaar te maken of te verveelvoudigen. In de standaard licentieovereenkomst van productfoto.net wordt er gekeken naar de grote van de productie en het soort media content. Een gebruikerslicentie is van toepassing op één domein oftewel bedrijfsnaam. Dit zijn de website en de bijbehorende sociale media kanalen.

Wanneer betaal je muziek licentiekosten?

Alleen op muziek werken die in een video gebruik worden is er een uitzondering waarbij een aparte licentie jaarlijks betaalt dient te worden, op de werken die zijn gebruik. Deze kosten worden apart vermeld in de offerte/opdrachtovereenkomst. Deze bedragen kunnen variëren tussen € 50 – € 100 euro. 

Hoe ziet een standaard licentieovereenkomst van Productfoto.net er uit?

De gebruiker heeft toestemming om het beeld enkel te gebruiken tot eigen websites, het beeld zal gepubliceerd worden op die vallen onder het eigen domein. Wat is er opgenomen in de overeenkomst:

  • De duur van de licentie
  • Gebruik eigen domein: eigen website(s) en social media kanalen
  • Het doel van de publicatie over het gebruik moeten worden vastgelegd in de licentie of opdrachtovereenkomst
  • In een licentieovereenkomst is niet te spreken van ‘afkoop auteursrecht’ of ‘afkoop copyright’.
  • Overige publicaties t.b.v. marketingdoeleinden dienen aparte afspraken te worden gemaakt en  zijn niet automatisch opgenomen in deze licentie
  • De gebruiker heeft geen toestemming om het beeldmateriaal  te  bewerken of te reproduceren.

Wat betekend overdracht?

De maker kan het auteursrecht op zijn werk overdragen aan een andere persoon of organisatie, bijvoorbeeld aan een uitgever, omroep, toneelgezelschap, museum, film-, video- of muziekproducent. Het auteursrecht kan – meestal tegen een vergoeding – geheel of gedeeltelijk worden overgedragen. Het is dus ook mogelijk om bijvoorbeeld alleen het auteursrecht over te dragen om een roman in boekvorm uit te brengen. In dat geval behoudt de auteur dus het recht om de roman te laten verfilmen; dit recht kan hij desgewenst afzonderlijk overdragen aan een filmproducent. Overdracht van auteursrecht moet in een schriftelijk stuk, een ‘akte’, worden vastgelegd. Zonder zo’n akte kan er geen sprake zijn van geldige auteursrechtoverdracht.

Het kenmerk van overdracht is dat degene aan wie de rechten worden overgedragen, voortaan het eigendom verwerft van die rechten. Aan de overdracht van rechten kunnen uiteraard (financiële) voorwaarden worden gesteld. Het is van belang om in de akte duidelijk aan te geven welke rechten precies worden overgedragen.

Vanaf 1 juli 2015, met de invoering van de zogenaamde Wet auteurscontractenrecht, gelden in Nederland speciale regels om de contractuele positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars ten opzichte van hun uitgevers of producenten te versterkenLees hier meer. (bron: www.auteursrecht.nl)

Het regelen van de licentie is net zo belangrijk als de content zelf!
Voor meer informatie omtrent licenties of voor advies neem contact met ons op info@productfoto.net.

Copyright 2020 © Productfoto.net - Studio 4K | Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | Privacy Policy | Tauber 104 | 2491 DA | Den Haag | info@productfoto.net